Molen Bataaf

Molen Bataaf

Winterswijkse molen

Bezoek de molen

Als de wieken draaien bent u welkom

Beloningsbeleid:

Vrijwilligers van de Stichting Molen Bataaf ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reiskosten. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording:

De Stichting Molen Bataaf is een stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten  kan ontplooien door een subsidie van de gemeente Winterswijk en door donaties van particulieren, bedrijven en instellingen. De activiteiten worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag.

De jaarrekening en het financiële jaarverslag wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant en voorzien van een samenstellingsverklaring.

Balans: