Molen Bataaf

Molen Bataaf

Winterswijkse molen

Bezoek de molen

Alle zaterdagen van 10 tot en met 16.00 uur en op koopzondagen. Dit is op de laatste zondag van de maand van 12 tot 17.00 uur. In juni tm. augustus zijn we dinsdags ook open tussen 10 en en 16.00 uur. Excursie op aanvraag via info@molenbataaf.nl. Kosten 25 euro voor de eerste tien personen. Elke persoon meer 2,50 euro.

Oprichting Stichting molen Bataaf

Stichting molen Bataaf is opgericht in 2001 en is sinds 2003 eigenaar van de molen. In laatstgenoemd jaar heeft molenaar Appie te Lintum de toen vervallen en door silo’s ingebouwde molenromp voor het symbolische bedrag van 1 euro aan de stichting overgedragen.

Eind 2007 zijn de werkzaamheden om de molen in haar originele staat terug te brengen begonnen, 17 mei 2010 is de molen weer feestelijk in gebruik gesteld. Op deze pagina staat een beeldverslag van de restauratie.

Het beoogde resultaat, de molen in de staat van 1937
Het beoogde resultaat, de molen in de staat van 1937
Oprichting 'Stichting molen Bataaf' in 2001
Oprichting ‘Stichting molen Bataaf’ in 2001
Molenaar te Lintum verkoopt de molen in 2003 voor 1 euro aan de stichting
Molenaar te Lintum verkoopt de molen in 2003 voor 1 euro aan de stichting

Ter herinnering aan Appie van de Bataaf

Appie kijkt toe bij het wegtakelen van de molenromp (restauratie)

Eigenaar/ molenaar J.A. te Lintum, beter bekend als ‘Appie van de Bataaf’, was zeer betrokken bij de restauratie. Helaas heeft hij de officiële opening van zijn in oude glorie herstelde molen niet meer mee mogen maken, een aantal maanden voor het voltooien van de restauratie is hij overleden.  Ter herinnering aan Appie  is een gedenksteen in de molenmuur aangebracht.

In bijgaande radio reportage (24-10-2008) verteld Appie vanaf 1.10 over zijn passie voor de molen.       bataaf

Impressie van de restauratie

De molen in 2006
De molen in 2006
Eind 2007 werden de bijgebouwen gesloopt
Eind 2007 werden de bijgebouwen gesloopt
Eind 2007 werden de bijgebouwen gesloopt
Eind 2007 werden de bijgebouwen gesloopt
'Naakte' romp van de Bataaf na de sloop van de bijgebouwen
‘Naakte’ romp van de Bataaf na de sloop van de bijgebouwen
Naakte' romp van de Bataaf na de sloop van de bijgebouwen
Naakte’ romp van de Bataaf na de sloop van de bijgebouwen
Het verval van de molen in duidelijk zichtbaar
Het verval van de molen is duidelijk zichtbaar

Video van verwijderen van kap en molenromp

Video’s van terug plaatsen van de achtkant en de molenkap