Molen Bataaf

Molen Bataaf

Winterswijkse molen

Bezoek de molen

Alle zaterdagen van 10 tot en met 16.00 uur en op koopzondagen. Dit is op de laatste zondag van de maand van 12 tot 17.00 uur. In juni tm. augustus zijn we dinsdags ook open tussen 10 en en 16.00 uur. Excursie op aanvraag via info@molenbataaf.nl. Kosten 25 euro voor de eerste tien personen. Elke persoon meer 2,50 euro.

De economische groei van de molen ‘Bataaf’


De molen ‘Bataaf’ is in 1937 gerestaureerd. Tot 1956 is met deze molen gemalen. Daarna is het ‘gemaal’ stilgezet omdat het mechanische gedeelte slecht werd en de restauratie hiervan te duur zou zijn. De elektromotor raakte in opkomst en het werken hiermee was veel voordeliger, vandaar dat voor deze werkwijze werd gekozen.

In 1957 is er opslagruimte bijgebouwd. De maalsteen werd vervangen door een hamermolen. Malen met een hamermolen is een heel andere manier van malen. Het graan wordt hierbij door een zeef geslagen. Zeven jaar later, in 1964, is er nog meer ruimte bijgebouwd voor de opslag van grondstoffen. In de molen zijn silo’s gebouwd voor de opslag van het losse graan. Begin jaren ’60 kwam er steeds meer vraag naar geperste producten. Daarom is toen een brokkenpers geplaatst

De Bataaf in 1962. Een jaar later werden het wiekenkruis, de staart, de as en het grootste deel van het drijfwerk gesloopt door ‘molenmaker’ Beckers. Later werd ook de molenbelt afgegraven.

De wieken zijn van de roeden verwijderd (1963?)

In 1963 is er een silo bijgekomen waarin twaalf cellen zaten voor de opslag van grondstoffen. Er kwam een stortput met elevator bij voor het vullen van deze silo. De silo is in 1969 nog eens uitgebreid met acht cellen.

Naar schatting rond 1964

In 1975 heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden Er is toen een machinetoren gebouwd waarin alle machines ondergebracht konden worden. Tevens zijn er gereedproduct­cellen geplaatst omdat de vraag naar losvoer steeds groter werd (gereedproduct zijn cellen waarin niet het graan, maar mengvoeder in opgeslagen kon worden ). Wellicht goed dit even uit te leggen.

Als laatste is er in 1980 een weegbrug bijgekomen en drie kunstmestsilo’s. Deze situatie is tot op heden zo gebleven.