Molen Bataaf

Molen Bataaf

Winterswijkse molen

Bezoek de molen

Als de wieken draaien bent u welkom

Open monumentendag 2018

Op zaterdag 8 september jl. vond ook in Winterswijk de Open Monumentendag 2018 plaats, vanaf 09.30 stonden de deuren van de molen open. Ruim 63 personen hebben die dag de molen bezocht.

Er was veel belangstelling van Duitse zijde, het merendeel van de bezoekers kwam in kleine groepje en/of individueel. De molenaars zijn druk in de weer geweest uitleg te geven over de molen en de werking ervan. Uiteraard ook over de invloed van wind en het werken (malen) met de molen. Helaas stond er niet genoeg wind om te malen.

Ook de expositie ‘Scholtengoederen + Bataaf’ trok veel belangstelling. Immers in 1800 hebben aan aantal Winterswijkse Scholten en andere vermogende inwoners de aanzet gegeven tot bouw van de molen die in negen maanden gereed was. De opbrengst ‘winst’ was bedoeld als traktement voor de dominee. Meer informatie op de informatiebalk klik op ‘Over de Bataaf’ onderdeel geschiedenis.