Molen Bataaf

Molen Bataaf

Winterswijkse molen

Bezoek de molen

Alle zaterdagen van 10 tot en met 16.00 uur en op koopzondagen. Dit is op de laatste zondag van de maand van 12 tot 17.00 uur. Excursie op aanvraag via info@molenbataaf.nl. Kosten 25 euro voor de eerste tien personen. Elke persoon meer 2,50 euro.

Vrijwilligers sluiten 2023 af

Een dertigtal vrijwilligers van Molen Bataaf sloten met een stamppotbuffet het jaar 2023 af. Een jaar met diverse soorten activiteiten op de molen, een jaar van onderhoud, een jaar van draaien, een jaar met veranderingen zoals een andere huurder. Kortom, vele zaken om deze iconische molen in stand te houden. Vrijwilligers met diverse soorten kennis en vaardigheden hebben zich in 2023 van hun taken gekweten. Het bestuur is trots op deze brigade waarin op een goede en gezellige wijze met elkaar wordt samengewerkt. Onder het genot van een drankje en de heerlijke stamppotten liet het een ieder zich goed smaken en er wordt volop naar het nieuwe jaar geblikt.

Voelt u zich geroepen om ook mee te helpen als molenaar, assistent bij rondleidingen, hulp bij activiteiten en/of te helpen met het onderhoud? Kom rustig op een dinsdagochtend bij de onderhoudsploeg of tijdens de dagen/ uren dat de molen draait.